ATLAS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Atlas Sosyal Bilimler Dergisi 2017 yılında kurulmuş, yılda üç kez yayımlanan, hakemli bir ulusal dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında disiplinlerarası ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Dergimiz, hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından entellektüel bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Yayıncı: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

İmtiyaz Sahibi: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Editör: Dr. Serkan GÜN

I'm a title
I'm a title

I'm a description. Click to edit me.

press to zoom
I'm a title
I'm a title

I'm a description. Click to edit me.

press to zoom
I'm a title
I'm a title

I'm a description. Click to edit me.

press to zoom