KURULLAR

Editör

Dr. Serkan GÜN - Siirt Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Kasım KARAMAN
Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA

Dr. Özlem ÜLGER

Dr. Terane NAĞIYEVA

Dr. Cafer Şafak EYEL

Dr. Alper TUTCU